atc

Author Archives

  • Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2015

    Datum: donderdag 12 februari 2015 as. Aanvang: 20:00 uur Plaats: clubhuis ATC ‘t Veldje Agenda: Opening door de voorzitter Notulen Algemene Ledenvergadering donderdag 13 februari 2014 Jaarverslag 2014 Verslag kascommissie Benoeming kascommissie Financieel verslag 2014 Verkiezing bestuursleden: Aftredende bestuursleden zijn:     Arjan Rietveld – herkiesbaar     Ruud Jagers – herkiesbaar     Pieter Jan Voogt – niet herkiesbaar […]

  • ATC ’t veldje nieuwe locatie

    De realisatie van ons nieuwe park is in volle gang. De palen zijn geheid en de fundering is gestort. Deze week zal de beganegrondvloer klaar zijn. De werkzaamheden voor het maken van de tennisbanen (+hekken etc.) zullen half november starten en nemen ca 20 werkbare dagen in beslag. De toplaag zal bestaan uit Gravel Premium […]